نمایش 1–24 از 41 نتیجه

لیبل پرینتر که به نام‌های دیگری مانند بارکد پرینتر و چاپگر بارکد و بارکد زن نیز شهرت دارد سخت‌افزاری مناسب به منظور پرینت گرفتن لیبل‌های پشت چسب دار به منظورچاپ بارکد می‌باشد. این بارکد‌های چاپ شده بر روی لیبل یا برچسب قابلیت الصاق بر انواع محصولات را دارا می‌باشند. فرایند چاپ بارکد سبب شناسایی محصول و به دنبال آن ردیابی انواع محصول توسط مجموعه  می‌گردد.