نمایش 1–24 از 27 نتیجه

سیستم‌های حضور و غیاب (TNA) جهت پیگیری و نظارت بر زمان شروع و پایان به کار کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین این سیستم‌ها مدیران را قادر می‌سازد تا به صورت ساده ساعات کاری، تاخیر، مرخصی‌های زود هنگام، زمان استراحت و غیبت کارکنان خود را کنترل نمایند.