نرم‌افزار حسابداری شرکتی، خدماتی سطح سه تجاری به همراه افزونه بازارا

ویژگی‌های نرم‌افزار حسابداری شرکتی، خدماتی سطح سه تجاری:

 • عملیات فروش و خرید و پیش فاکتور
 • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، عملیات دریافت و پرداخت
 • گردش حساب اشخاص
 • گزارشات موجودی کالا
 • موجودی ریالی و کاردکس
 • تعریف چند انبار
 • حواله بین انبارها
 • گزارش موجودی انبار و کاردکس هر انبار
 • عملیات مربوط به صندوق و چک و بانک
 • گردش صندوق و بانک، عملیات هزینه و درآمد
 • ثبت سند حسابداری دستی، تفضیلی یکتا (Unique Code)
 • امکان مدیریت کدهای حسابداری و تعیین تخصیص کدهای حسابداری برای هر رویداد ثبتی در حسابداری
 • و غیره