نرم‌افزار حسابداری تولیدی سطح سه عمومی

ویژگی‌های نرم‌افزار حسابداری تولیدی سطح سه عمومی:

 • عملیات فروش و خرید و پیش فاکتور
 • عملیات دریافت و پرداخت
 • تعریف فرمول‌های تولید
 • ثبت هزینه‌های دستمزد و مستقیم تولید
 • محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی
 • عملیات مربوط به صندوق و چک و بانک
 • گردش صندوق و بانک، عملیات هزینه و درآمد
 • گردش حساب اشخاص
 • گزارشات موجودی کالا و کاردکس
 • برگشت از فروش و خرید
 • و غیره