راهکار دورکاری نرم‌افزار حسابداری محک

14600000 ریال

  • تجمیع سرورها
  • یکپارچه سازی اطلاعات
  • مدیریت بهتر کاربران
  • ایجاد امنیت و پشتیبانی بیشتر
  • افزایش راندمان کاری
  • دسترسی به نرم افزار حسابداری شرکت یا فروشگاه خود در خارج از محل استقرار آن و در هر منطقه جغرافیایی
  • از بین بردن محدودیت دسترسی کاربران (بی‌نهایت دسترسی همزمان کاربران به نرم‌افزار حسابداری از هر مکان به صورت رمزگذاری شده)
  • صرفه‌جویی اقتصادی چشمگیر و عدم نیاز به خرید نسخه‌های متعدد نرم‌افزار
دورکاری
راهکار دورکاری نرم‌افزار حسابداری محک

14600000 ریال