نمایش یک نتیجه

کامپیوترهای all in one همانند سایر سیستم‌های کامپیوتری سنتی دارای ویژگی‌ و قابلیت‌های متفاوتی می‌باشند.

تنها تفاوت بین کامپیوترهای all in one و سیستم‌های کامپیوتری سنتی نحوه قرار گیری اجزای تشکیل دهنده‌ی آنها است. چرا که در کامپیوترهای all in one، تمامی اجزای تشکلیل دهنده‌ی یک سیستم کامپیوتری در یک صفحه‌نمایش قرار دارد.