[section bg_color=”rgb(205, 205, 205)”]

[title style=”center” text=”فروشگاه اینترنتی بازارا” tag_name=”h1″]

اگر فروشگاه اینترنتی دارید یا مایل به راه اندازی وب‌سایت فروشگاه آنلاین هستید و یکپارچه بودن اطلاعات کالا‌ها، مشتریان، فاکتور‌ها و حساب‌های بانکی در فروشگاه آنلاین و نرم‌افزار حسابداری برای شما دارای اهمیت است، می‌توانید از افزونه بازارا برای اتصال نرم‌افزار حسابداری به فروشگاه آنلاین خود استفاده نمائید.

از مــزایــای افـــزونه بازارامی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد:

[/section]
[section label=”Section with arrow” bg_color=”rgb(219, 216, 216)” dark=”true” mask=”arrow” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row width=”full-width”]

[col span=”4″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”908″ img_width=”110″ pos=”center”]

ثبت دقیق واریزهای آنلاین

پرداخت‌های بانکی مشتریان، در نرم‌افزار حسابداری ثبت شده و موجودی حساب‌های بانکی همیشه به‌روز خواهد بود.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”914″ img_width=”110″ pos=”center”]

ثبت سریع سفارش‌ها

سفارش‌های ثبت شده در فروشگاه آنلاین، برای تایید و ثبت نهایی به نرم‌افزار حسابداری محک ارسال می‌شود.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”915″ img_width=”110″ pos=”center”]

اطلاعات اشخاص

سابقه خرید، پرداخت و کلیه تراکنش‌های مشتری در نرم‌افزار حسابداری و فروشگاه آنلاین ثبت و نگهداری می‌شود.

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width” h_align=”center”]

[col span=”4″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”917″ img_width=”110″ pos=”center”]

موجودی کالاها

موجودی انبار کالاهای مختلف بصورت خودکار بین نرم‌افزار حسابداری و فروشگاه آنلاین همگام سازی می‌شود.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”918″ img_width=”110″ pos=”center”]

سادگی ورود اطلاعات

ورود اطلاعات اشخاص و کالاها را می‌توانید از نرم‌افزار حسابداری محک به سرعت و سادگی انجام دهید و با یک کلیک به فروشگاه اینترنتی خود منتقل نمایید.

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width” h_align=”center”]

[col span=”4″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”921″ img_width=”400″ pos=”center”]

جهت دریافت مشاوره در مورد ساخت فروشگاه اینترنتی به کمک افزونه بازارا می‌توانید اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

 

 

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Section with arrow” bg_color=”rgb(224, 224, 224)” mask=”arrow” padding=”59px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row width=”full-width” padding=”0 0px 0px 0px”]

[col]

[title style=”center” text=”فرم مشاوره” tag_name=”h1″]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”6″ margin=”25px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(230, 230, 230)” bg_radius=”15″ animate=”fadeInRight” depth=”3″]

[featured_box img=”932″ img_width=”535″ pos=”center”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ margin=”25px 0px 0px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(230, 230, 230)” bg_radius=”15″ animate=”fadeInLeft” depth=”3″]

[/col]

[/row]

[/section]