ترازوهای دیجیتالی

ترازوهای دیجیتالی جهت اندازه‌گیری وزن و حجم اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ترازوهای دیجیتالی اغلب فشرده‌تر، دقیق‌تر و با دوام‌تر از سایر دستگاه‌های اندازه‌گیری وزن می‌باشند.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه