راهکار دورکاری نرم‌افزار حسابداری

دورکاری-نارون

امروزه یکی از تکنیک‌های جدید در بازار کار استفاده از تحت وب سازی برنامه‌های تحت ویندوز می‌باشد. در واقع امروز تحت وب سازی برنامه‌ها در دستور کار اکثر شرکت‌ها، سازمان‌ها و فروشگاه‌ها قرار دارد. علت آن نیز به دلیل امکانات و قابلیت‌هایی می‌باشد که تحت وب سازی برنامه‌ها در اختیار مدیران بخش‌های مختلف جهت مدیریت بهتر مجموعه‌ها قرار می‌دهد. نرم‌افزارها و برنامه‌های حسابداری محک نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

در ذیل به برخی از قابلیت‌های دورکاری نرم‌افزار حسابداری اشاره گردیده است:

نارون

دسترسی به نرم‌افزار حسابداری شرکت یا فروشگاه خود در خارج از محل استقرار آن و در هر منطقه جغرافیایی

ناروناز بین بردن محدودیت دسترسی کاربران (بی نهایت دسترسی همزمان کاربران به نرم‌افزار حسابداری از هر مکان به صورت رمزگذاری شده)

ناروناستفاده همزمان تمام شعبات و انبارهای شرکت یا فروشگاه از یک نرم‌افزار حسابداری

نارون

دارای اپلیکیشن‌های Android و IOS با دسترسی کامل به نرم‌افزار حسابداری

نارونیکپارچه سازی اطلاعات

نارونمدیریت بهتر کاربران

نارون

ایجاد امنیت و پشتیبانی بیشتر

نارون

افزایش راندمان کاری